top of page

Privacy Policy - Tachtigtwintig

1. Introductie

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zijn daarom transparant over de gegevens die wij over u verzamelen en de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Daarom proberen we in dit privacybeleid in duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en wat je rechten in dit verband zijn. We raden u aan dit privacybeleid grondig te lezen. We wensen je veel plezier met onze diensten. 

2. Wie zijn wij?

Dit is de privacyverklaring van Tachtigtwintig BV, België, Hingenesteenweg 34A- GVL, 2880 Bornem, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0737.424.187 en de aan haar gelieerde ondernemingen. 

Tachtigtwintig is een sportclub waar mensen werken (sporten) aan hun gezondheidsdoelstellingen onder begeleiding.

3. Welke informatie verzamelen wij?

Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn allemaal gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot uw persoon. Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou als je lid wordt van Tachtigtwintig, je de website bezoekt of als je contact met ons opneemt via social media.

 

We gebruiken Google Analytics, dat cookies en vergelijkbare technologieën gebruikt om informatie over het gebruik van de Algemene voorwaarden te verzamelen en te analyseren en om activiteiten en trends te rapporteren. Deze service kan ook informatie verzamelen over het gebruik van andere websites, apps en online bronnen.

 

We kunnen pixeltags gebruiken, dit zijn kleine grafische bestanden waarmee we het gebruik van onze websites kunnen volgen. Een pixeltag kan informatie verzamelen, zoals het IP-adres van de computer die de pagina heeft gedownload waarop de tag verschijnt; de URL van de pagina waarop de pixeltag verschijnt; de tijd dat de pagina met de pixeltag werd bekeken; het type browser dat de pixeltag heeft opgehaald; en het identificatienummer van een cookie op de computer die eerder door die server is geplaatst. Wanneer we met u corresponderen via e-mail die geschikt is voor HTML, kunnen we "format sensing" -technologie gebruiken, waardoor pixeltags ons kunnen laten weten of u onze e-mail hebt ontvangen en geopend.

Wanneer u onze website bezoekt of gebruikt, sturen we een of meer "cookies" naar uw computer of ander apparaat. Een cookie is een klein bestand met een reeks tekens dat naar uw computer wordt gestuurd wanneer u een website bezoekt. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat die site uw browser herkent.

 

Bij het aangaan van een Tachtigtwintig-abonnement verwerken wij in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en uw e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum.

 

Als u contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen via telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, worden uw gegevens geregistreerd. Zo kunnen Tachtigtwintig en zijn medewerkers later zien dat zij al eerder contact met u hebben gehad en waarover. Zo kunnen we je sneller en beter helpen.

 

Wanneer u een van onze mobiele applicaties downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze serviceproviders app-gebruiksgegevens bijhouden en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de app op uw apparaat toegang heeft tot onze servers.

4. Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

We verzamelen informatie van u zodat we producten en diensten kunnen leveren die u koopt of anderszins aanvraagt ​​met behulp van de algemene voorwaarden en informatie die u bij ons aanvraagt. We gebruiken uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld om:

- Uw lidmaatschap in te stellen

- U diensten en producten aan te bieden

- Betalingen te verwerken voor uw lidmaatschap en services, inclusief creditcard-, bankpas- en bankafboekingstransacties (ACH)

- Contact met u op te nemen over uw lidmaatschap en diensten, en andere administratieve informatie

- Gebruik van onze faciliteiten door leden en gasten bij te houden

- Te reageren op uw vragen, opmerkingen, recensies en beoordelingen.

 

We kunnen uw informatie gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn. U kunt zich altijd afmelden voor het ontvangen van marketing-e-mails door de opt-out-functie te gebruiken die bij de e-mailcommunicatie wordt geleverd.

 

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor onderzoek en analyse, met als doel de dienstverlening van Tachtigtwintig en de aan haar gelieerde bedrijven te verbeteren. We kunnen u ook vragen of u wilt deelnemen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om onze dienstverlening te verbeteren. U beslist of u hieraan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

 

Tachtigtwintig verwerkt gegevens van leden voor het uitvoeren van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van deze analyses en rapportages worden besluiten genomen, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Hiervoor worden ledengegevens op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd betekent dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevatten, maar alleen informatie over bepaalde groepen zoals op basis van gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

5. Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij delen of verkopen uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven en staan ​​niet toe dat derden uw gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken, tenzij u hiervoor toestemming geeft. We kunnen de informatie die we van u verzamelen vrijgeven om te voldoen aan de wet, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding.

 

We kunnen de informatie die we van u verzamelen ook vrijgeven als we denken dat het nodig is om onderzoek te doen, te voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon, schendingen van onze algemene voorwaarden of van dit beleid, of als bewijs in geschillen waarbij Tachtigtwintig betrokken is.

6. Hoe beschermen we jouw gegevens?

We hebben voorzorgsmaatregelen genomen om de informatie die we verzamelen te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Houd er rekening mee dat ondanks deze maatregelen geen enkele maatregel tegen gegevensbeveiliging 100% veiligheid kan garanderen. U dient maatregelen te nemen om u te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot uw wachtwoord, telefoon en computer door onder andere uit te loggen na gebruik van een gedeelde computer, een wachtwoord te kiezen dat niemand anders kent of gemakkelijk kan raden, en uw login en wachtwoord privé. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of gecompromitteerde wachtwoorden of voor enige activiteit op uw account via ongeautoriseerde wachtwoord activiteit.

7. Houden wij je gegevens eeuwig bij?

Indien u geen actieve klantenrelatie meer met ons heeft, bewaren wij uw persoonsgegevens nog 5 jaar in onze systemen, voor het geval u weer actief wordt of weer klant wordt. Gedurende die periode gebruiken wij uw gegevens ook voor direct marketing, bijvoorbeeld om u een aanbod te doen om uw lidmaatschap te verlengen, tenzij u eerder heeft aangegeven geen direct marketing te willen ontvangen.

 

Aan het einde van die periode van 2 jaar wordt uw account gesloten en worden alle bijbehorende gegevens verwijderd. Alleen als u een betalende klantenrelatie met ons heeft gehad, archiveren wij uw identificatie-, contact- en betalingsgegevens. In dat geval worden deze gegevens tot 10 jaar na uw laatste betaling bewaard met het oog op het instellen, uitoefenen of verdedigen van eventuele juridische claims.

8. Wat zijn jouw rechten?

Het recht op gegevensbescherming is een grondrecht in de Europese Unie. Ook wanneer u gegevens deelt met bedrijven, moet u altijd de controle over uw persoonsgegevens kunnen behouden. Indien u een beroep wenst te doen op een van deze rechten, kunt u het beste rechtstreeks contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar bornem@tachtigtwintig.be. We doen ons best om alle verzoeken binnen 30 dagen te verwerken.

• Recht op inzage en rectificatie

• Recht op verwijdering

• Recht om een ​​klacht in te dienen

• Recht om toestemming in te trekken

• Recht op beperking van de verwerking

 
9. Veranderingen aan de privacy policy

Naarmate de huidige omstandigheden en de behoeften van onze gemeenschap evolueren, kan deze privacyverklaring naar eigen goeddunken van Tachtigtwintig worden gewijzigd of bijgewerkt. Als we wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring, zullen we het herziene document hier posten en dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk na die plaatsing van kracht zijn. Lees deze privacyverklaring regelmatig door om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

10. Cookies

Lees meer over de cookies die we gebruiken in ons cookiebeleid.

11. Heb je nog vragen?

Tachtigtwintig heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 14 oktober 2023.

 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Tachtigtwintig BV.

 

Heeft u vragen over de privacyaspecten van onze dienstverlening of wilt u een klacht indienen, neem dan contact met ons op via bornem@tachtigtwintig.be. Als u moeilijkheden ondervindt om toegang te krijgen tot de informatie hier, neem dan ook contact met ons op via bornem@tachtigtwintig.be.

bottom of page